22/11/2021 Giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa Tết bình ổn tại thị trường Bình Dương
Thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp sản xuất, thương mại đều xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu vào thời điểm cận Tết trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp.
16/11/2021 KN&TC mở rộng phân phối thị trường hàng tiêu dùng tại Bình Dương
Thị trường Hàng tiêu dùng của KN&TC cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng lâu bền và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)