06/11/2021 Thông báo thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu
KN&TC - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KN&TC xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý khách hàng và Quý đối tác về việc thay đổi Logo Công Ty và hệ thống nhận diện thương hiệu.