" "
31/08/2021 Thế mạnh 1
KN&TC phục vụ đa dạng ngành nghề các sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho các Doanh nghiệp, Xí nghiệp sản xuất, Cơ quan hành chính văn phòng, Bệnh viện, Trường học, Ngân hàng…
31/08/2021 Thế mạnh 02
Đề xuất giải pháp và tìm nguồn cung ứng chiến lược Strategic Sourcing cho Doanh nghiệp - Công cụ chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo ứng dụng trong hoạt động thương mại của KN&TC